Fachowe doradztwo

Czym się zajmujemy?

Od 2018 roku prowadzimy doradztwo w kwestiach związanych ze szwajcarskim prawem pracy, ubezpieczeniami społecznymi, systemem wynagrodzenia, poszukiwaniem miejsca zatrudnienia jak i emigracji. 

Nasze doświadczenie i kwalifikacje w branży HR pozwalają nam na kompleksowe i indywidualne zapoznanie się z Twoją sprawą i znalezienie optymalnego rozwiązania.  

Nasze dziedziny

 • Ocena i optymalizacja Twojego CV i listu motywacyjnego (zobacz więcej)
 • Jak się „sprzedać” na szwajcarskim rynku pracy?
 • W jakiej branży mam szanse na zatrudnienie?
 • Co powinny uwzględniać moje dokumenty aplikacyjne? 
 • Świadectwo pracy – Jeden z Twoich najważniejszych dokumentów!
 • Aplikacja na ogłoszenie / aplikacja spontaniczna – korzyści i wady
 • Jak mogę się dalej rozwijać?
 • Przyjazd, meldunek, pozwolenie na pobyt, integracja
 • Obowiązkowe ubezpieczenia
 • Gdzie i w jaki sposób mogę się uczyć języka?
 • Poszukiwanie mieszkania, kaucja – na co należy uważać?
 • Umowa o pracę – indywidualna analiza pod kątem wad i zalet
 • Pracodawca / pracownik – prawa i obowiązki
 • Einzelarbeitsvertrag, Einsatzvertrag, Rahmenarbeitsvertrag 
 • Gesamtarbeitsvertrag (GAV) und Normalarbeitsvertrag (NAV)
 • Umowa na czas określony i nieokreślony a RAV i ALK
 • Wypowiedzenie umowy w świetle okresu wypowiedzenia 
 • Wypowiedzenie niezgodne z prawem (podczas choroby, ciąży, etc.)
 • Wypowiedzenie podczas choroby a okresy ochronne (Sperrfristen)
 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 • Zaległe wynagrodzenie od pracodawcy – właściwe postępowanie
 • Procedura komornicza, sąd pojednawczy, zagrożenie upadłością
 • Macierzyństwo – Twoje prawa i obowiązki w świetle przepisów
 • Praca dodatkowa – z czym należy się liczyć?
 • Sprawdzenie Twoich rozliczeń w oparciu o umowę o pracę
 • Pensja stała, wynagrodzenie godzinowe – korzyści i wady
 • Godziny nadliczbowe i nadgodziny w świetle prawa
 • Ustawowe potrącenia, 13. pensja, urlop, diety, dodatki
 • Quellensteuer – sprawdzenie poprawności taryfy podatkowej
 • Warunki do spełnienia, miesiące składkowe, zwolnienie z nich
 • Kompetencje RAV i Arbeitslosenkasse – różnice
 • Twoje prawa i obowiązki podczas pobytu na zasiłku
 • Pojęcia: Einstell-, Warte- und Kontrollfreie Tage
 • Efektywne szukanie zatrudnienia – osobiste starania o pracę
 • Znaczenie słowa „vermittlungsfähig”
 • Dni karne – co to jest i jak mogę im zapobiec?
 • Decyzja o wstrzymaniu zasiłku – co mogę zrobić?
 • Znaczenie pojęć: „Zu- und Unzumutbare Arbeit”
 • Programy organizowane przez RAV – czy muszę brać w nich udział?
 • Problematyka sprzecznych informacji w raportach od pracodawców
 • Bezrobocie częściowe – praca na część etatu – postępowanie
 • Samozawinione wypowiedzenie – co muszę wiedzieć?
 • Umowa na czas określony, umowa przez agencję pracy a RAV 
 • Choroba i wypadek podczas pobytu na zasiłku
 • Transfer zasiłku do Polski – warunki, procedura, prawa i obowiązki
 • Ubezpieczenie w razie upadłości pracodawcy – moje prawa
 • Świadczenia rodzinne i wychowawcze (Familienzulagen)
 • Wnioskowanie krok po kroku – właściwe postępowanie
 • Wszystko na temat formularza E-411
 • Moje dzieci otrzymują 500+ w Polsce – co muszę wiedzieć?
 • Moja żona nie ma w Polsce dochodu – kto ma prawo do zasiłku?
 • Świadczenia wyrównawcze – prawidłowe postępowanie
 • Wymagane dokumenty, zaświadczenia, tłumaczenia
 • Wsparcie w wypadku indywidualnych problemów
 • Dodatki na gospodarstwo domowe (Haushaltungszulagen)
 • Dopłaty do narodzin dziecka (Geburtszulagen) 
 • IV –  cel zawodowej reintegracji, renta
 • SUVA – prawa, obowiązki w świetle pobieranych świadczeń, renta
 • Integritätsentschädigung – możliwość odszkodowania
 • KTGV i ciągłość płacy według OR – różnice
 • Otrzymałam wypowiedzenie a jestem na zwolnieniu lekarskim
 • Rola obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego według KVG
 • Choroba i wypadek – różnice wynikające z KTGV i UV
 • Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i poza pracą (BU / NBU)
 • Przejściowa i trwała niezdolność do pracy 
 • Niezdolność do pracy  w świetle prawa do zasiłku dla bezrobotnych
 • Problematyka uznania polskich zwolnień lekarskich 
 • Kto pokrywa koszty leczenia w przypadku  choroby lub wypadku?
 • IV – dłuższa niezdolność do pracy i reintegracja zawodowa
 • KTGV, SUVA, IV – warunki do spełnienia w świetle poboru świadczeń
 • Integritätsentschädigung – możliwość odszkodowania 
 • Kiedy i jak długo przysługują mi świadczenia?
 • Wysokość świadczeń – ustalenia według prawa
 • Wniosek oraz wymagane dokumenty
 • Bezpośrednia wypłata środków z pominięciem pracodawcy
 • Urlop macierzyński i bezrobocie – co należy wiedzieć?
 • Emerytura  AHV (1. Filar) – warunki do spełnienia
 • Emerytura AHV w świetle  koordynacji z EU
 • Emerytura a jednoczesne zatrudnienie
 • Wcześniejsza emerytura – obcięcie świadczenia i warunki do spełnienia
 • Co się stanie z moimi składkami AHV po powrocie do Polski?
 • Emerytura w świetle zabezpieczenia  BVG (II Filar) 
 • Co się stanie z moimi oszczędnościami BVG po powrocie do Polski?
 • Pensionskasse / Freizügigkeitskonto – różnice
 • Wypłata oszczędności BVG w świetle wieku emerytalnego
 • Definitywny powrót do Polski – o czym muszę pamiętać?
 • Wypowiedzenie umów i przekierowanie poczty
 • Zasiłek dla bezrobotnych w świetle transferu zasiłku do Polski
 • Czy mogę wybrać składki BVG w wypadku powrotu do Polski?

Doradztwo indywidualne

 • 60 – minutowa konsultacja bez analizy Twoich dokumentów – 140 CHF
 • 45 – minutowa konsultacja z wcześniejszą analizą Twoich dokumentów – 140 CHF
 • Zdalna konsultacja online realizowana przez Telefon, Messenger, WhatsApp lub Skype 
 • Konsultacja w naszym biurze / Weinbergstrasse 31, 2540 Grenchen (SO)
 1. Wyślij zapytanie i ustal dzień i godzinę konsultacji – skontaktuj się z nami
 2. Wysyłamy Tobie dane do wpłaty
 3. Twoja wpłata zostaje zaksięgowana 
 4. Niezwłocznie po tym potwierdzamy definitywnie ustalony termin 
 5. Kontaktujemy się z Tobą w ustalonym terminie lub oczekujemy Ciebie w naszym biurze
 • Przelew na nasze szwajcarskie konto w walucie CHF
 • Przelew na nasze polskie konto (Alior Bank) w/g aktualnego kursu walut w walucie PLN
 • TWINT