Pomoc administracyjna w sprawach urzędowych

W jaki sposób  Ciebie wspieramy?

Od 2018 roku reprezentujemy naszych klientów w kontaktach ze szwajcarskimi instytucjami jak i organami państwowymi  w kwestiach związanych z prawem pracy, prawem karnym,  ubezpieczeniami społecznymi, systemem wynagrodzenia, poszukiwaniem miejsca zatrudnienia jak i emigracji. 

Nasza na pełnomocnitwie oparta reprezentacja  umożliwia nam urzędową komunikację w Twoim imieniu z osobami trzecimi jak i pozwala nam Ciebie kompetentnie reprezentować w celu znalezienia optymalnego rozwiązania. 

Na Twoje życzenie formułujemy odwołania, wypełniamy formularze, troszczymy się o to byś swoją korespondencję dokładnie rozumiał i udzielamy porad w kwestiach administracyjnych.

Możliwe formy w jakich działamy:

-Formułowanie urzędowych pism w Twoim imieniu
-Wypełnianie wniosków, formularzy, protokołów, etc.
-Kommunikacja urzędowa w Twoim imieniu na bazie pełnomocnictwa
-Prowadzenie Twojej bieżącej korespondencji
-Elastyczne doradztwo w aktualnych sprawach

Dziedziny i przykłady w jakich się specjalizujemy:

 • Doradztwo  (zakres w zakładce: Usługi->Doradztwo indywidualne)
 • Wypełnienie wniosku o pozwolenie na pobyt
 • Wsparcie w formalnościach z urzędami
 • Formułowanie listów motywacyjnych podczas szukania mieszkania
 • Wypełnianie wniosków podczas starania się o mieszkanie
 • Tłumaczenia wymaganych dokumentów dla urzędu migracyjnego
 • Elastyczne doradztwo w zaistniałych problemach
 • Reprezentacja w urzędach na podstawie pełnomocnictwa 
 • Formulowanie próśb i odwołań 
 • Umowa o pracę –  indywidualna analiza pod kątem wad i zalet
 • Doradztwo  (zakres w zakładce: Usługi->Doradztwo indywidualne)
 • Wezwanie do zapłaty – Zaległe wynagrodzenie od pracodawcy 
 • Wezwania do wystawienia zaległych rozliczeń 
 • Wezwania do wystawienia świadectw pracy
 • Prośby o korektę świadectw pracy
 • Sprzeciwy w przypadkach wypowiedzeń z nadużyciem prawa
 • Pouczenia w przypadkach braku zachowania okresu wypowiedzenia
 • Pouczenia w przypadkach braku ważności wypowiedzenia (choroba)
 • Upomnienia w sytuacjach zwłoki w wypłacie wynagrodzenia
 • Wypowiedzenia z zachowaniem terminu, w trybie natychmiastowym
 • Sprawdzenie Twoich rozliczeń w oparciu o umowę o pracę
 • Korekta niepoprawnych taryf podatkowych
 • Kontrola odprowadzenia podatku do urzedu podatkowego
 • Kontrola odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Ogólne doradztwo w kwestiach prawa do zasilku
 • Doradztwo  (zakres w zakładce: Usługi->Doradztwo indywidualne)
 • Meldunek w RAV w Twoim imieniu na podstawie pełnomocnictwa
 • Meldunek w  Arbeitslosenkasse – Wypełnianie wniosków
 • Wypełnianie dodatkowych formularzy
 • Reprezentacja u doradcy w RAV na podstawie pełnomocnictwa
 • Reprezentacja w Arbeitslosenkasse na podstawie pełnomocnictwa
 • Formułowanie odwołań w przypadku decyzji o dniach karnych
 • Sprawdzenie poprawności rozliczeń z Arbeitslosenkasse
 • Elastyczne doradztwo w zaistniałych problemach
 • Reprezentacja w formalnościach  transferu zasiłku do Polski
 • Wszystko na temat świadczeń rodzinnych w koordynacji CH/PL
 • Doradztwo  (zakres w zakładce: Usługi->Doradztwo indywidualne)
 • Odzyskiwanie świadczeń rodzinnych do 5 lat wstecz
 • Wypełnianie wniosków w celu wnioskowania
 • Opracowanie planu w sytuacji zawieszenia w prawie do zasiłku
 • Wnioskowanie o wyrównanie w wypadku poboru 500+ w Polsce
 • Tłumaczenia wymaganych dokumentów (załączniki do wniosków)
 • Elastyczne doradztwo w zaistniałych problemach
 • Reprezentacja u pracodawcy podstawie pełnomocnictwa 
 • Reprezentacja w urzędach SVA na podstawie pełnomocnictwa 
 • Formułowanie oświadczeń i odwolań 
 • Interpretacja Twoich decyzji pod kątem przyznanych świadczeń
 • Doradztwo  (zakres w zakładce: Usługi->Doradztwo indywidualne)
 • Opracowanie planu rozwiazań w KTGV,  IV, SUVA
 • Wypełnianie wniosków do IV (renta i reintegracja zawodowa)
 • Elastyczne, telefoniczne doradztwo w zaistniałych problemach
 • Reprezentacja w KTGV, IV i SUVA na podstawie pełnomocnictwa  
 • Reprezentacja u pracodawcy podstawie pełnomocnictwa 
 • Formułowanie oświadczeń i próśb
 • Doradztwo  (zakres w zakładce: Usługi->Doradztwo indywidualne)
 • Wypełnianie wniosków
 • Elastyczne doradztwo w zaistniałych problemach
 • Reprezentacja u pracodawcy na podstawie pełnomocnictwa 
 • Reprezentacja w urzędach SVA na podstawie pełnomocnictwa 
 • Formułowanie oświadczeń i odwolań
 • Doradztwo  (zakres w zakładce: Usługi->Doradztwo indywidualne)
 • Realizacja wszystkich formalności związanych z rentą  AHV
 • Wypełnianie wszystkich wniosków dotyczących AHV i BVG
 • Elastyczne doradztwo w zaistniałych problemach
 • Reprezentacja w urzędach SVA na podstawie pełnomocnictwa 
 • Formułowanie oświadczeń i odwolań
 • Realizacja wszystkich formalności w związku z wypłatą BVG
 • Doradztwo  (zakres w zakładce: Usługi->Doradztwo indywidualne)
 • Elastyczne doradztwo w zaistniałych problemach
 • Reprezentacja w urzędach na podstawie pełnomocnictwa 
 • Wypowiedzenia umów – mieszkanie, ubezpieczenia, konto bankowe
 • Formalności przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych do Polski 
 • Realizacja wypłaty środków BVG przy opuszczaniu Szwajcarii
Dlaczego  Chrust Translations?
 • Znamy panujące prawo i troszczymy się o to by było ono po Twojej stronie
 • Pracujemy zdalnie i wspieramy Cię na terenie całej Szwajcarii niemieckojęzycznej
 • Działamy szybko i efektywnie 
 • Angażujemy się w Twoją sprawę i nie pozostawiamy Cię zdanego na samego siebie
 • Nasza praca bazuje na stawce godzinowej – 140 CHF (1h = 60 Minut) – minimalna zaliczka
 • Twoj problem może być rozwiązany w zależnosci od sytuacji w przeciągu 24h 
 • Możesz w kazdej chwili współpracę z nami zakonczyć lub wznowić
 • Skontaktuj się z nami i przedstaw swój problem
 • W przeciągu max. 24h otrzymasz indywidualną ofertę wraz ze szczegółami i kosztem
 • Kontaktujemy się z Tobą i ustalamy kolejność dalszych kroków
 • Realizujemy Twoje zlecene w oparciu o Twoje potrzeby, plany i panujące przepisy
 • Przelew na nasze szwajcarskie konto w walucie CHF
 • Przelew na nasze polskie konto (Alior Bank) według aktualnego kursu walut w walucie PLN
 • TWINT