• Od 2018 roku świadczymy usługi doradcze w kwestiach administracyjnych, prawnych i zawodowych na terenie całej Szwajcarii niemieckojęzycznej.
 • Znamy wymagania szwajcarskiego rynku pracy, od 2018 roku stworzyliśmy ponad 3000 indywidualnych projektów dokumentacji aplikacyjnych.
 • Zapewniamy naszym klientom opiekę w kontaktach z urzędami, firmami jak i instytucjami ubezpieczeń społecznych i posiadamy uprawnienia tłumaczy urzędowo-sądowych w j. polskim i niemieckim na wszystkich poziomach.
 • Jako licencjonowane pośrednictwo pracy legitymujące się pozwoleniem od SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) rekrutujemy pracowników w większości branż na wszystkich poziomach oferując umowy podpisane wyłącznie ze szwajcarskim pracodawcą.

Kim jesteśmy?

 • Firma z siedzibą w 2540 Grenchen (SO), założona w 2018 r.
 • Akredytowani tłumacze urzędowo-sądowi w j. polskim i niemieckim
 • Uprawnienia do tłumaczeń w organach sprawiedliwości i ścigania
 • Certyfikowani tłumacze (Interkulturelle Dolmetscher) z mocy INTERPRET
 • Certyfikowani fachowcy HR (Human Resources Swiss Exams)

Nasze kompetencje

Dzięki osobistym biografiom i ciągłemu doskonaleniu zawodowemu, posiadamy dogłębną wiedzę w zakresie:

 • Prawa pracy i karnego, ubezpieczeń społecznych, systemu wynagrodzeń,
 • Rynku pracy, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, rozwoju zawodowego,
 • Formalności à propos pozwolenia na pobyt, emigracji oraz integracji,
 • Procedur urzędowych w instytucjach RAV, ALK, IV, SUVA oraz SVA,
 • Oficjalnych pisemnych oraz ustnych tłumaczeń urzędowych.

Oferta dla klientów indywidualnych

CV i listy motywacyjne

Profesjonalne dokumenty aplikacyjne (CV i List motywacyjny) według szwajcarskich standardów.

Pośrednictwo pracy

Oferty pracy na terenie Szwajcarii niemieckojęzycznej

Pomoc administracyjna

Kompleksowe wsparcie administracyjne w przypadku bariery językowej. Reprezentacja w instytucjach i organach na podstawie pełnomocnictwa

Tłumaczenia

Tłumaczenia dokumentów oraz tłumaczenia ustne z dojazdem. Tłumaczymy na terenie całej Szwajcarii niemieckojęzycznej

Doradztwo indywidualne

Doradztwo indywidualne: prawo i rynek pracy, bezrobocie, emigracja. Konsultacje w dziedzinach emigracji, życia oraz pracy w Szwajcarii

Oferta dla firm i instytucji

Pośrednictwo pracy

Rekrutacja pracowników: pomocnicy, specjaliści, stanowiska kierownicze

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne w sektorze zdrowotnym, socjalnym oraz edukacyjnym Tłumaczenia ustne w organach sprawiedliwości oraz ścigania. Tłumaczymy na terenie całej Szwajcarii niemieckojęzycznej

Tłumaczenia dokumentów

Tłumaczenia dokumentów w j. polskim i niemieckim. Tłumaczenia pisemne zwykłe oraz uwierzytelnione

Szkolenia

Szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych