Uznanie zawodu w Szwajcarii 

uznanie zawodu w Szwajcarii

Chcesz znaleźć pracę w Szwajcarii, lecz martwisz się, że Twój zawód nie zostanie uznany w alpejskim kraju? Sprawdź, co musisz zrobić!

Chcesz podjąć pracę w wyuczonym zawodzie w Szwajcarii? To wcale nie taka prosta sprawa! Zamierzasz pracować na stanowisku, które odpowiada Twoim kwalifikacjom? Zadbaj o uznanie Twojego zawodu za granicą. Pierwszy krok? Sprawdź, czy zalicza się on do zawodów regulowanych czy nieregulowanych przez państwo.

Po co starać się o uznanie dyplomu w Szwajcarii?

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii w wyuczonym zawodzie, musisz postarać się o uznanie zawodu w tym kraju. 

Zawody regulowane, czyli reglementierte Berufe

Reglementierte Berufe, czyli zawody regulowane, wymagają posiadania oficjalnie uznawanego w Szwajcarii dyplomu. Inaczej nie możesz podjąć w pracy w swojej profesji. Do tej kategorii należą takie zawody jak lekarz, nauczyciel, psycholog, kierowca taksówki czy prawnik. Zawody regulowane to przede wszystkim  profesje związane z sektorem medycznym, pedagogiką, prawem czy sprawami socjalnymi. Wiele zawodów technicznych w Szwajcarii również należy do regulowanych.

By uznać zawód w Szwajcarii, zawnioskuj o rozpoczęcie procedury uznaniowej (niem. Anerkennungsverfahren). W jej trakcie zapadnie decyzja o równoważności Twojego wykształcenia ze szwajcarskim dyplomem. Jeśli okaże się, że Twoje wykształcenie znacząco różni się od tego, które zdobyli absolwenci szwajcarskich szkół i uczelni, Helweci zobowiążą Cię do zdobycia kwalifikacji zgodnych z ich standardami. W zależności od wykonywanego zawodu, jego uznaniem zajmuje się urząd kantonalny lub państwowy. 

Zawody nieregulowane, czyli jakie?

Wykonując w Szwajcarii zawód nieregulowany (niem. nicht reglementierter Beruf), zasadniczo nie musisz wnioskować o uznanie  kwalifikacji przez urząd. To pracodawca decyduje o równoważności zagranicznego dyplomu. Do takich zawodów szwajcarskie prawo zalicza przykładowo pracę chemika, mechanika, projektanta, restauratora, dziennikarza czy aktora. 

Zamiast ubiegać się o uznanie zawodu, jako pracownik możesz wystąpić o Niveaubestätigung czy Gleichwertigkeitsempfehlung. Oba dokumenty potwierdzają, że posiadane przez Ciebie wykształcenie jest na porównywalnym poziomie do oczekiwanego w Szwajcarii. Taki dokument z pewnością pomaga w znalezieniu pracy. 

Wykształcenie akademickie a dyplomy w Szwajcarii

Jeśli chcesz rozpocząć naukę w szwajcarskiej szkole lub szkole wyższej, musisz przedstawić dotychczas uzyskane dyplomy. To placówka edukacyjna zdecyduje, na ile programy nauczania się pokrywają i co musisz nadrobić. 

Jakie korzyści niesie ze sobą uznanie zawodu w Szwajcarii?

Dzięki uznaniu kwalifikacji i wykształcenia zawodowego w Szwajcarii możesz objąć wyższe stanowisko. A to oznacza wyższe zarobki. 

Wskazówka!

Chcesz sprawdzić, czy Twój zawód musi zostać uznany w Szwajcarii? Zrób to na stronie precheck.ch!

Wykształcenie zawodowe

Posiadasz wykształcenie zawodowe? Bez obaw! W większości przypadków Twoja profesja nie jest objęta obowiązkiem uznania zawodu w Szwajcarii. Zwykle należy bowiem do zawodów nieregulowanych. 

Możesz postarać się jednak dobrowolnie o uznanie zawodu w placówce Sekretariatu Stanu ds. Edukacji, Badań Naukowych i Innowacji (niem. Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation – w skrócie SBFI). 

Wykształcenie wyższe należące do zawodów regulowanych

Musisz postarać się o uznanie zawodu w Szwajcarii, ponieważ Twoja profesja zalicza się do zawodów regulowanych? Zgłoś się do SBFI!

Wykształcenie wyższe należące do zawodów nieregulowanych

Posiadasz wykształcenie wyższe, lecz Twój zawód nie zalicza się do zawodów regulowanych? Nie jesteś objęty obowiązkiem uznania zawodu! 

Możesz to zrobić dobrowolnie, kontaktując się z placówką Swiss ENIC. 

Spis treści
Inne wpisy