Zwolnienie z pracy w Szwajcarii – ważne informacje i dobre rady

Zwolnienie z pracy w Szwajcarii

Zostałeś zwolniony z pracy w Szwajcarii? Z pewnością doświadczasz ogromnego stresu, jednak pamiętaj, że możesz liczyć na pomoc państwa. Na początek przysługuje ci bowiem zasiłek dla bezrobotnych. Aby go otrzymać, musisz spełnić określone warunki i dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć nową pracę.

Zwolnienie z punktu widzenia prawa

Gdy otrzymasz od pracodawcy wypowiedzenie, najpierw sprawdź, czy dokument spełnia prawne wymogi. Ważne jest również zachowanie okresu wypowiedzenia. Jeśli natomiast zwolnienie zostało wystawione w czasie choroby lub ciąży, jest ono często niezgodne z prawem. 

Zasiłek dla bezrobotnych w Szwajcarii a wymogi formalne

Z reguły osoba zwolniona może liczyć na pomoc państwa w postaci zasiłku dla bezrobotnych. Musisz jednak spełnić kilka kryteriów:

 • zostałeś całkowicie lub częściowo bezrobotny,
 • w ciągu ostatnich 2 lat byłeś zatrudniony przez co najmniej 12 miesięcy,
 • nie osiągnąłeś powszechnego wieku emerytalnego 64 lata (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),
 • jeśli nie posiadasz szwajcarskiego obywatelstwa i jesteś obcokrajowcem, musisz posiadać pozwolenie na pobyt.

Ponadto jako bezrobotny musisz być gotowy do podjęcia każdej proponowanej pracy, która jest zgodna z twoim profilem zawodowym. Pamiętaj, aby już w okresie wypowiedzenia rozpocząć poszukiwania nowego zatrudnienia. W przypadku umowy na czas określony powinieneś rozpocząć poszukiwania na 3 miesiące przed zakończeniem stosunku pracy.

Uwaga! Zachowaj wszelkie dowody poświadczające poszukiwanie pracy (np. korespondencja mailowa z wysyłką Twojego CV i listu motywacyjnego, maile z odmową od pracodawcy, wydrukowane ogłoszenia, itd.) i prowadź dokumentację co do dat wysyłki Twoich podań.  Tę będziesz musiał przedłożyć w regionalnym centrum pośrednictwa pracy (RAV).

Wskazówka: Jeśli jesteś obcokrajowcem i pracowałeś w Szwajcarii, przysługuje ci tu zasiłek dla bezrobotnych, jeśli posiadasz zezwolenie na pobyt. W przypadku gdy pozwolenie na pobyt okresowy dla określonych celów jest terminowe, możesz w Szwajcarii zostać jeszcze do 6 miesięcy, aby znaleźć nową pracę. W tym celu potrzebne jest jednak odpowiednie zezwolenie urzędu migracyjnego w kantonie, w którym przebywasz.  

Rejestracja osoby bezrobotnej w Szwajcarii

Zarejestruj się jako bezrobotny tak wcześnie, jak to możliwe, ale najpóźniej w pierwszym dniu, za który chcesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych. W zależności od kantonu, w którym mieszkasz, powinieneś się udać do urzędu gminy lub regionalnego centrum pośrednictwa pracy (RAV). Ponadto wybierz kasę bezrobotnych z dostępnych kas w twoim regionie. Ta będzie wypłacać Ci zasiłek.

RAV zaprosi cię także na tzw. dzień informacyjny oraz zorganizuje rozmowę z regionalnym doradcą ds. pośrednictwa pracy, który będzie Cię wspierał w poszukiwaniu nowego zatrudnienia.

W urzędzie gminy lub RAV obowiązkowo musisz przedłożyć określone dokumenty. Wymagane są:

 • dowód ubezpieczenia AHV/IV lub karta ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dowód osobisty lub paszport,
 • zaświadczenie o miejscu zamieszkania z gminy lub, jeśli jesteś obcokrajowcem, zezwolenie na pobyt, 
 • pisemne wypowiedzenie,
 • świadectwa pracy poprzednich pracodawców, zaświadczenia dotyczące wykształcenia oraz odbytych szkoleń,
 • dowód na podjęte działania w celu znalezienia pracy,
 • CV, list motywacyjny,
 • formularz „Zgłoszenie do gminy” lub zgłoszenie do RAV (dla kasy bezrobocia).

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w Szwajcarii

Zasadniczo bezrobotni otrzymują zasiłek w wysokości 70 proc. swojego  wynagrodzenia. Mowa tutaj o średnim wynagrodzeniu z ostatnich 6 lub 12 miesięcy – jeśli to będzie dla ciebie korzystniejsze. 

Możesz także otrzymać 80 proc. zagwarantowanego wynagrodzenia, ale tylko jeśli spełnisz jeden z trzech poniższych warunków:

 1. Masz dzieci, o które musisz zadbać i które mają mniej niż 25 lat.
 2. Twoje zarobki nie przekraczają 3797 franków brutto.
 3. Twój stopień niepełnosprawności wynosi co najmniej 40 proc.

Zasiłek dla bezrobotnych a okres pobierania świadczenia

Na okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych (niem. Arbeitslosengeld) ma wpływ kilka czynników. 

Okres składkowyWiek/Obowiązek alimentacyjny Dodatkowe warunkiLiczba diet
(niem. Taggeld)
12 do 24 do 25 lat, bez obowiązku alimentacyjnego200
12 do <18do 25 lat260*
12 do <18z obowiązkiem alimentacyjnym260*
18 do 24od 25 lat400*
18 do 24z obowiązkiem alimentacyjnym400*
22 do 24od 55 lat520*
22 do 24od 25 latPobieranie renty dla niepełnosprawnych, która odpowiada stopniowi niepełnosprawności sięgającemu co najmniej 40 proc.520*
22 do 24z obowiązkiem alimentacyjnymPobieranie renty dla niepełnosprawnych, która odpowiada stopniowi niepełnosprawności sięgającemu co najmniej 40 proc.520*
Zwolniony z oskładkowania90

*W przypadku tych kategorii ubezpieczeniowych przysługuje dodatkowe 120 diet. Warunek? Zostałeś bezrobotny w okresie 4 lat poprzedzających osiągnięcie wieku emerytalnego AHV. 

Spis treści
Inne wpisy