O czym trzeba pamiętać, wyjeżdżając do pracy do Szwajcarii?

Pozwolenie na pracę w Szwajcarii

Wiele osób decyduje się na wyjazd za pracą do Szwajcarii. Samo znalezienie pracy jest jednak czasem łatwiejsze niż  formalności, które trzeba załatwić przed jej podjęciem. O czym należy wiedzieć, podejmując działalność zarobkową w alpejskim kraju?

Dzięki możliwości swobodnego przepływu osób obywatele państw członkowskich UE/EFTA, a więc m.in. Polacy, mogą wjeżdżać do Szwajcarii, mieszkać tam i pracować.

Praca krótkoterminowa a pozwolenie na pracę w Szwajcarii

Osoby wykonujące dla pracodawcy zlecenia w Szwajcarii, które nie trwają dłużej niż 3 miesiące lub 90 dni w danym roku kalendarzowym, nie potrzebują Aufenthaltsbewilligung, czyli zezwolenia na pobyt okresowy dla określonych celów. 

Pracodawca musi zgłosić jednak działalność zarobkową pracownika najpóźniej na 1 dzień przed jej rozpoczęciem.

Praca i pobyt powyżej 3 miesięcy – formalności

Przed rozpoczęciem działalności zarobkowej osoba, która będzie pracowała dłużej niż 3 miesiące w Szwajcarii, musi złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt okresowy dla określonych celów we właściwym dla miejsca zamieszkania (lub pobytu) w Szwajcarii urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć między innymi:

  • ważny dowód tożsamości lub paszport, 
  • oświadczenie pracodawcy, że zatrudni daną osobę, lub dowód rozpoczętej działalności zarobkowej (np. umowa o pracę).

Aufenthaltsbewilligung, czyli zezwolenie na pobyt okresowy, obowiązuje na terenie całego kraju. Co więcej, zezwala także na zmianę pracy czy pracodawcy. 

Ważne! Okres ważności dokumentu Aufenthaltsbewilligung zależy od okresu zatrudnienia. 

Zezwolenie na pobyt a szukanie pracy w Szwajcarii

Możliwy jest także wyjazd do Szwajcarii i poszukiwanie pracy dopiero na miejscu. Przyjeżdżający ma na znalezienie pracy 6 miesięcy. W ciągu pierwszych 3 miesięcy zezwolenie na pobyt nie jest wymagane. Później należy wnioskować o zezwolenie na pobyt okresowy dla określonych celów z tytułu bycia obywatelem państwa członkowskiego UE/EFTA. Dokument obowiązuje przez 3 miesiące w roku, jednak tylko wtedy, gdy dana osoba jest w stanie samodzielnie się utrzymać. 

Ubezpieczenie w Szwajcarii

Kto przyjeżdża do Szwajcarii w celach zarobkowych, powinien pamiętać o ubezpieczeniach. 

WAŻNE! Nie wszystkie składki będą pobierane automatycznie od wynagrodzenia.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe, lecz nie jest ustalane odgórnie. Oznacza to, że każdy sam wybiera kasę chorych i zawiera umowę dla siebie i rodziny. Należy to zrobić w ciągu 3 miesięcy od przekroczenia granicy Szwajcarii lub rozpoczęcia działalności zarobkowej w alpejskim kraju. 

Prywatne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków trzeba zawrzeć tylko w sytuacji, gdy osoba pracuje mniej niż 8h tygodniowo. Kto pracuje więcej, zostanie automatycznie ubezpieczony przez pracodawcę, a składki będą pobierane od wynagrodzenia. 

Spis treści
Inne wpisy
Zasilek macierzynski w Szwajcarii
Zasiłek macierzyński w Szwajcarii

Narodziny dziecka to wyjątkowy moment dla rodziców. To szczególny czas, w którym każdy chce jak najwięcej chwil spędzać w rodzinnym gronie. Jednak obowiązki zawodowe wzywają. Jak tę kwestię reguluje szwajcarskie prawo? Ile tygodni mama może spędzić z dzieckiem w domu? Czy ojcu także przysługuje wolne? Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane właśnie z tym tematem.

Czytaj więcej »