Co zrobić, gdy pracodawca spóźnia się z wypłatą?

Przychodzi koniec miesiąca, a wypłaty na koncie brak. Co robić w takiej sytuacji?

Wpierw należy zadać sobie kilka pytań:

  • Czy wynagrodzenie jest już należne?
  • Kiedy wynagrodzenie jest normalnie wypłacane? Z końcem miesiąca, a może w inne dni?

Jeśli nie ustalono dokładnego terminu wypłaty, w Szwajcarii wynagrodzenie musi znaleźć się u pracownika najpóźniej z końcem miesiąca.

Gdy po tym terminie na koncie dalej nie ma odpowiedniej kwoty, należy podjąć następujące kroki:

Natychmiast po upłynięciu terminu płatności należy poinformować pracodawcę o tym, że pieniędzy nie ma jeszcze na koncie pracownika. Warto się dowiedzieć, czy może nie doszło do pomyłki. Jeśli nie zaszła żadna pomyłka, należy złożyć u pracodawcy pismo z ostatecznym terminem wypłaty wynagrodzenia. W dokumencie warto wspomnieć, że w razie niewypłacenia pieniędzy pracownik będzie zmuszony do podjęcia kroków prawnych. Kopię pisma oraz potwierdzenie odbioru należy zachować jako dowody.

Jeśli pracodawca nie wypłaci pieniędzy do ustalonego przez pracownika terminu, ten może wdrożyć procedurę windykacyjną lub złożyć pozew w sądzie właściwym dla miejsca pracy lub miejscu zamieszkania pracodawcy. Postępowania arbitrażowe, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 30 tys. CHF, są darmowe. Dla prawnych laików sądy często udostępniają dobrze ustrukturyzowane i zrozumiałe formularze pozwu.

Jeśli okaże się, że pracodawca jest niewypłacalny, należy poradzić się specjalistów w sprawie możliwości dochodzenia odszkodowania z tytułu upadłości za należne wynagrodzenie.

Czy jeśli pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia, mogę przestać pracować?

W przypadku zalegania z wypłatą wynagrodzenia odmowa wykonywania pracy jest zasadniczo dozwolona. Zanim pracownik zdecyduje się jednak na taki krok, powinien najpierw dostarczyć pracodawcy wezwanie do zapłaty zaległej pensji oraz jasno i wyraźnie zagrozić odmową wykonywania pracy.

Warto jednak pamiętać, że jeśli okaże się, że pracodawca ogłosi upadłość, odszkodowanie z tytułu upadłości będzie należne tylko za rzeczywiście wykonaną pracę.

Czy mogę złożyć natychmiastowe wypowiedzenie umowy o pracę, jeśli pracodawca okaże się niewypłacalny?

Nie bez przestrzegania kilku zasad. Najpierw należy zażądać od pracodawcy zabezpieczenia należnego wynagrodzenia w ciągu określonego terminu (np. 7 dni). To zabezpieczenie może przykładowo mieć miejsce poprzez wypłatę pieniędzy na zablokowane konto w banku. Jeśli pracodawca tego nie zrobi, zasadniczo możliwe jest natychmiastowe złożenie wypowiedzenia.

Spis treści
Inne wpisy